Bán Gà Tân Châu 4 tháng tuổi

  • Thread starter langtusgvn
  • Ngày gửi
L

langtusgvn

Lữ khách
#1
Cần bán 2 con gà trống Tân Châu gần 4 tháng tuổi
Gà màu điều, mồng trích, chân vàng vuông rãnh sâu, lông ống đầy người
1 con mái màu khét chuối, mồng trích, chân vuông rãnh sâu, đuôi dài

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201204079714mja1odk3mg564158.jpeg&hash=fdc9c4683daab18f9f136cbefe1c5b04

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201204079714ntmzywiwnz615102.jpeg&hash=7b55572db751a7d7b8c50e290c9871ee

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201204079714mme2ndhkzj548815.jpeg&hash=c100de07ce8618d4506c29726105461d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201204079714otqzntg0zt581086.jpeg&hash=bf4285d2d2cf4fc3a89837f12786d21c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201204079714ndvmmtgyod449357.jpeg&hash=2ae6ecd6c9654a747f12c2eb6e7c543c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201204079714ztzmzgjjnd628941.jpeg&hash=29a77ad5711b0d2f92944ef2e0af0158


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201204079714mzm4zmm5nm513132.jpeg&hash=bfe6c3910c4552d5b1ffd275e279bbed

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201204079714nzcwmtzlyt554884.jpeg&hash=cadb8e074e0cb337be5b9b131982c07a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201204079714otaxmge2mz538194.jpeg&hash=d660c9b097b9adc6f43ecafb979701ee

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201204079714nzbjyzy4yz535752.jpeg&hash=95e76289b1f9bf05dc08effa75c1de6e


giá
gà trống 400k/1con
gà mái 300k
3 con fix còn 1tr
call 01214406444
giao dịch tại 66/66 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh
hoặc 530 Tỉnh Lộ 10 (gần Phú Lâm, Quận 6)
 

Đối tác


Top