Gà tân châu khủng cho anh em đam mê

namnq64

Lữ khách
#1
Chia lại vài e nọc khủng cho ae đam mê !
Liên hệ : Nam 0904 656 542
Gà gần Cầu Thăng Long. Ship các tỉnh !

Số 1: Chuối trắng 16 tháng
Số 2: Chuối lửa trích râu 16 tháng
Số 3: Khét chuối 13 tháng


Số 4: Điều dâu râu 14 tháng


Số 5: Chuối lửa dâu râu 14 tháng


Số 6: Chuối trắng dâu râu 5,5 tháng toàn thân lông máu


Số 7: Chuối lửa dâu 5 tháng đuôi lết đất


Số 8: Chuối lửa trích râu 6 tháng


Số 9: Chuối trắng 14 tháng đang thay lông. Mã chạm đất. - 800k


Số 10: Chuối trắng 13 tháng. 900k


Số 11: Nhạn tơ 5 tháng - 600k


Số 12: Chuối vàng trích râu - 600k