Gà Tân Châu tơ 1 --> 3 tháng bán nè. Updata 18/12.

truongnhuquynh

Thành viên mới
#3
Đầu tuần vui vẻ nghen cả nhà.
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">
 

truongnhuquynh

Thành viên mới
#6
gà con.
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">
 

phuongtien

Nhà nông nghiệp dư
#7
gà đẹp đấy, nhưng cho em hỏi nuôi nó không biết có phải giấy tờ gì không?
 

Top