GÀ TRE- GÀ NÒI

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRẠI GÀ SAO BẾN TRE
- Địa chỉ: LƯƠNG QUỚI-GIỒNG TRÔM - BẾN TRE
- Tel, Fax: 0753882266 ::: FaX 0753882266
- email: vuthien7874@yahoo.com
================================

<p>TRANG TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP G&Agrave; TRE Đ&Aacute;,KIẾNG VỚI ĐẦY ĐỦ M&Agrave;U SẮC CŨNG NHƯ TRỌNG LƯỢNG CHO NHỮNG KH&Aacute;CH H&Agrave;NG C&Oacute; Y&Ecirc;U CẦU.G&Agrave; N&Ograve;I TRANG TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I LU&Ocirc;N LU&Ocirc;N C&Oacute; KHOẢN 40 CON ĐỂ KH&Aacute;CH H&Agrave;NG Y&Ecirc;U CẦU CẦN Đ&Aacute; LIỀN</p><p>XIN GOI CHO CH&Uacute;NG T&Ocirc;I MR VŨ 01273923244</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top