Gạo Bắc Thơm số 7 chất lượng cao

quocdai

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Quốc Đại
- Địa chỉ: Viện nghiên cứu lúa - trường đại học nông nghiệp Hà Nội
- Tel, Fax: 01696969558
- Email: dai.vuquoc@yahoo.com
================================

Bán gạo Bắc Thơm số 7
Chất lượng đảm bảo.
 
Top