Gia Lai - Bán Giống hồ tiêu ghép , chất lượng cao ,chống chịu sâu bệnh tốt

  • Thread starter tranvuong0208
  • Ngày gửi
T

tranvuong0208

Guest
Tại sao bạn nên sử dụng giống hồ tiêu ghép ????????​

Cây hồ tiêu thực sinh, mọc từ hạt có sức trẻ và có rễ cọc nên có điều kiện:
- Dễ thích ứng với điều kiện biến đổi môi trường nên khả năng chống chiu bệnh tốt hơn cây trồng từ dây thân hoặc dây lươn(cành dâm)[/COLOR) do đó khả năng chống chịu với bệnh sẽ tốt hơn cây hồ tiêu trồng từ cành dâm.
09.24.jpg

- Có cả 3 loại rễ: rễ cọc, rễ cái, rễ bàng. Cây hồ tiêu trồng từ cành dâm chỉ có 2 loại rễ: rễ cái và rễ bàng. Rễ cọc ăn sâu trong đất có nhiệm vụ chủ yếu là hút nước nên rất có ý nghĩa trong mùa khô hạn. Cây trồng bằng cành dâm, rễ cái một phần làm thay chức năng của rễ cọc nhiệm vụ hút nước ở tầng sâu xong không bằng rễ cọc vì ăn nông hơn.
mmm.jpg

Cây hồ tiêu thực sinh lâu ra trái(sau trồng 5 – 7 năm), hơn nữa chưa chắc đã cho năng suất cao, cây trồng từ cành dâm sớm cho ra trái hơn==> cây tiêu ghép kết hợp được 2 đặc điểm quan trọng này.
Để phát huy sức trẻ, đồng thời khắc phục thời gian lâu ra trái của cây hồ tiêu thực sinh. Tôi đã ghép, hiện nay tôi có giống tiêu ghép bán.
Bạn nào có nhu cầu mua hoặc tư vấn xin liên hệ trực tiếp theo địa chỉ dưới đây
 


Last edited by a moderator:


Back
Top