Giá nhím giống bố mẹ hiện đang thu mua là bao nhiêu??

  • Thread starter Mr Quang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Mr Quang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Quang
- Địa chỉ: Cái Bè, Tiền Giang
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p>Xin ch&agrave;o mọi người!</p><p>l&acirc;u l&acirc;u gh&eacute; qua diễn đ&agrave;n thấy mọi người mua b&aacute;n nh&iacute;m xom tụ qu&aacute;. Tiện đ&acirc;y cho t&ocirc;i hỏi gi&aacute; nh&iacute;m giống bố mẹ đang thu v&agrave;o l&agrave; bao nhi&ecirc;u tiền 1 đ&ocirc;i vậy?</p><p>Anh chị n&agrave;o biết xin trả lời d&ugrave;m t&ocirc;i. Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn. V&agrave; cuối c&ugrave;ng t&ocirc;i xin ch&uacute;c qu&yacute; anh chị bu&ocirc;n may b&aacute;n đắt. Th&acirc;n ch&agrave;o.</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top