Giới thiệu sản phẩm túi giấy bao bảo vệ trái cây non, và sản phẩm dây ống nước tưới tiêu dùng trong

  • Thread starter CTY TNHH TM DV KHẢI TUYÊN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CTY TNHH TM DV KHẢI TUYÊN

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH TM DV KHẢI TUYÊN
- Địa chỉ: 220/20 NGUYỄN TIỂU LA, P8,Q10, TPHCM
- Tel, Fax: 08-38531462 FAX: 08-39571218
- email: kaixuancoltd@yahoo.com.tw
================================

<p>Sản phẩm t&uacute;i giấy bao bảo vệ tr&aacute;i c&acirc;y non, l&agrave; một sản phẩm được gia c&ocirc;ng đặc biệt, c&ocirc;ng dụng chủ yếu của n&oacute; l&agrave; gi&uacute;p bảo vệ tr&aacute;i c&acirc;y non khỏi t&aacute;c động của m&ocirc;i trường &ocirc; nhiễm, s&acirc;u bọ ch&acirc;m ch&iacute;ch, hoặc những t&aacute;c hại do thuốc trừ s&acirc;u c&ograve;n s&oacute;t lại tr&ecirc;n vỏ tr&aacute;i, gi&uacute;p tr&aacute;i lớn nhanh, đầy dưỡng chất, v&agrave; an to&agrave;n cho sức khỏe con người do hạn chế được lượng thuốc trừ s&acirc;u, từ đ&oacute;&nbsp;mang lại lợi nhuận cao cho người n&ocirc;ng d&acirc;n.</p><p>Sản phẩm d&acirc;y ống nước tưới ti&ecirc;u d&ugrave;ng trong n&ocirc;ng nghiệp sẽ gi&uacute;p n&ocirc;ng d&acirc;n tiết kiệm được nhiều chi ph&iacute;, lẫn c&ocirc;ng lao động, v&igrave; chỉ cần lắp đặt sẵn, mở van nước l&agrave; c&oacute; thể tưới được nhanh v&agrave; đều, gi&uacute;p c&acirc;y ph&aacute;t triển tốt. Sản phẩm n&agrave;y vừa tiện lợi, gi&aacute; th&agrave;nh vừa rẻ, lại vừa bền, lại kh&ocirc;ng chiếm diện t&iacute;ch. D&acirc;y d&ugrave;ng th&iacute;ch hợp cho việc trồng rau, dưa hấu,...</p><p>gi&aacute; b&aacute;n lẻ : 400.000/cuộn kh&ocirc;ng bao gồm VAT v&agrave; ph&iacute; vận chuyển.</p><p>1cuộn=100m, phun cao 1.6m, rộng 3.5m</p><p>1 s&agrave;o đất trang bị khoảng 3 cuộn, 1 mảu khoảng 30 cuộn.</p><p><strong>MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ:</strong></p><p><strong>CTY TNHH TM DV KHẢI TUY&Ecirc;N</strong></p><p><strong>ĐC:220/20 NGUYỄN TIỂU LA, P8, Q10 TP HCM</strong></p><p><strong>ĐT: 08-38531462 HOẶC 0907949525 gặp BẢO</strong></p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top