giong chon huong

  • Thread starter traithanhphong
  • Ngày gửi
T

traithanhphong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: thi xa go cong ,tien giang
- Tel, Fax: ::: FaX 0917109910
- email: anhvan_h@yahoo.com
================================

<font face="Calibri">Chuy&ecirc;n cung cấp giống chim trĩ đỏ khoang cổ trắng v&agrave;&nbsp; chồn hương giống c&aacute;c loại&nbsp; cho b&agrave; con ở c&aacute;c tỉnh đồng bằng s&ocirc;ng cửu long .trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i sẻ cung cấp t&agrave;i liệu kỹ thuật về&nbsp; chăn nu&ocirc;i ,c&aacute;ch ph&ograve;ng trị bệnh ,hướng dẩn mua m&aacute;y ấp trứng tự động v&agrave; c&aacute;ch ấp nở chim trĩ củng như sinh sản của chồn hương một c&aacute;ch hiệu quả nhất &nbsp;Địa chỉ: chợ g&ograve; c&ocirc;ng( gần thị x&atilde; g&ograve; c&ocirc;ng ) &nbsp;,huyện g&ograve; c&ocirc;ng đ&ocirc;ng ,tỉnh tiền giang , &nbsp;li&ecirc;n hệ :anh PHONG </font>0917109910 &nbsp;sẻ được hướng dẩn.<br />
 


Anh có thể cho biết bảng giá cụ thể từng chủng loại cầy hương giống được không? Hiện tại trại cuả anh có bán bao nhiêu cặp? Nếu được anh gởi vào hộp tin cho em!
 


Back
Top