Giống Gà H'Mông và Gà Ai Cập nuôi kiểng

  • Thread starter Lê Châu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lê Châu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Châu
- Địa chỉ: Gò Công Tây- Tiền Giang
- Tel, Fax: 0908 964992 ::: FaX
- email: baochauleminh@gmail.com
================================

<font color="#0033cc">Ch&agrave;o c&aacute;c P&aacute;c tr&ecirc;n diễn d&agrave;n. L&acirc;u qu&aacute; kh&ocirc;ng thăm diễn d&agrave;n thấy k&aacute;c P&aacute;c l&agrave;m ăn khấm kh&aacute; cũng mừng. P&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua hoặc c&oacute; người quen cần giống G&agrave; H'M&ocirc;ng hay G&agrave; Ai Cập về nu&ocirc;i lấy thịt hoặc l&agrave;m cảnh th&igrave; al&ocirc; cho em nh&eacute; <font color="#ff3333">0908.964 992</font>. P&aacute;c n&agrave;o kh&ocirc;ng c&oacute; m&aacute;u nu&ocirc;i cảnh m&agrave; thik l&agrave;m thịt cũng li&ecirc;n hệ với em lu&ocirc;n nha! C&ograve;n P&aacute;c n&agrave;o rảnh rang th&igrave; imeo cho em cũng được. Cảm ơn k&aacute;c P&aacute;c nh&igrave;u!</font>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top