giống gà ta Ninh Hoà

  • Thread starter Phunggagiong
  • Ngày gửi
P

Phunggagiong

Guest
#1
<p>C&ocirc;ng ty TNHH giống gia cầm Ph&ugrave;ng Dầu Sơn chuy&ecirc;n cung cấp giống g&agrave; Ri Ninh Ho&agrave; chất lượng cao, dễ th&iacute;ch nghi&nbsp; với mọi ho&agrave; cảnh, tỉ lệ sống cao, nhanh lớn... </p><p>&nbsp;</p><p>Xin b&agrave; con tham khảo b&agrave;i viết sau: http://baokhanhhoa.com.vn/Kinhte-Dulich/201202/Phuc-trang-giong-ga-ri-Ninh-Hoa-2131189/<br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Thủy
- Địa chỉ: 102
- Điện thoại: 0914016889 - Fax:
- email: phunggagiong@yahoo.com.vn
 

Đối tácTop