giúp phân biệt cây xoan đào và xoan chịu hạn

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dang van dinh
- Địa chỉ: saigon
- Tel, Fax: 0902666802 ::: FaX
- email: dangvandinh1@yahoo.com.vn
================================

<p>ch&agrave;o c&aacute;c bạn.</p><p>&nbsp;</p><p>mong c&aacute;c b&aacute;c n&agrave;o r&agrave;nh về c&acirc;y l&acirc;m nghiệp chỉ gi&uacute;p m&igrave;nh sự kh&aacute;c biệt giữa c&acirc;y xoan đ&agrave;o v&agrave; c&acirc;y xoan chịu hạn, kh&aacute;c nhau về gi&aacute; trị kinh tế, cũng như phương ph&aacute;p trồng v&agrave; chăm s&oacute;c, (đất đai, thổ nhưỡng, thời tiết, kh&iacute; hậu, mật độ trồng v&agrave; tốc độ sinh trưởng..)</p><p>cảm ơn c&aacute;c b&aacute;c nhiều <br /></p>
 

caygiong

Thành viên mới
#2
cùng câu hỏi các bác biết có thể chia sẻ không ạ? xoan đào, xoan ta, xoan chịu hạn, sầu đâu, cây nem,....