Gỗ nhập khẩu các loại

  • Thread starter Công ty TNHH Nam SÆ¡n Hà
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty TNHH Nam Sơn Hà

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Nam Sơn Hà
- Địa chỉ: Tân Dương - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
- Tel, Fax: 0313974974 ::: FaX 0313873010
- email: nam_nsh@yahoo.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty TNHH Nam Sơn H&agrave; xin ch&agrave;o c&aacute;c bạn .</p><p>C&ocirc;ng ty của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; một trong c&aacute;c c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu Việt Nam về gỗ nhập khẩu</p><p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; c&aacute;c loại gỗ sau:</p><p>1. Gỗ Lim ( Tali Wood ) nhập khẩu từ Cameroon</p><p>2. Gỗ Ch&ograve; ( Salagan Batu ) nhập khẩu từ Indonesia, Malaysia, Myanma</p><p>3. Gỗ Hương ( Kavazingo ) nhập khẩu từ Ch&acirc;u Phi</p><p>Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c loại gỗ kh&aacute;c như : Dổi , Sữa, Keo, Cămxe....</p><p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ :</p><p>Số đt : 0313974974 ( Mrs L&acirc;n )</p><p>Số fax : 0313873010</p><p>Website : www.namsonha.vn</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo sẽ cung cấp cho c&aacute;c bạn gi&aacute; tốt nhất của sản phẩm khi c&aacute;c bạn li&ecirc;n hệ trực tiếp.</p><p>Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng c&aacute;c bạn! <br /></p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top