gổ ván lạng (flywwood)

  • Thread starter trần phong thai
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

trần phong thai

Guest
#1
<p><font size="4">M&igrave;nh hiện đang khai hoang b&ecirc;n Campuchia</font></p><p><font size="4">Hiện đang c&oacute; nguồn gổ dầu đỏ rất th&iacute;ch hợp để l&agrave;m v&aacute;n lạng (gi&aacute; gổ tr&ograve;n 140 USD/ m3, hoặc gổ dầu tr&agrave; beng 40 USD/ m3)</font></p><p><font size="4">Vậy ai c&oacute; nhu cầu đặt m&aacute;y b&oacute;c v&aacute;n lạng b&ecirc;n Campuchia xin li&ecirc;n lạc</font></p><p><font size="4">Thủ tục đầy đủ, c&oacute; thể xuất đi trực tiếp từ campuchia hoặc nhập về việt nam</font></p><p><font size="4">B&ecirc;n Campuchia hiện c&oacute; một d&acirc;y chuyền Secondhand v&aacute;n lạng của Nhật mới nhập về chưa sử dụng, do c&ocirc;ng suất qu&aacute; lớn, gồm 3 m&aacute;y b&oacute;c (hiệu UROKO model REB9) c&ocirc;ng suất 40m3/ca/ m&aacute;y, 01 d&acirc;y chuyền xấy nhiệt, 01 m&aacute;y &eacute;p v&aacute;n MDF, b&aacute;n to&agrave;n bộ 180.000 USD</font></p><p><font size="4">01636917892, <a href="mailto:tpthai@gmail.com">tpthai@gmail.com</a></font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần phong thai
- Địa chỉ: 222 nguyễn văn đậu
- Điện thoại: 01636917892 - Fax:
- email: tpthai@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top