Gởi về Trà Vinh

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
X

Xuan Vu

_
Nông dân @
#1
Ba Phỉ giờ này Bạn ở đâu
Đông sang lạnh giá tháng năm sầu
Xa nhau, vắng nhau không từ giã
Bạn ở phương trời tôi nhớ mong
Thôi nhé từ nay cách biệt rồi
Bạn về nơi ấy quá xa xôi
Nhớ bạn ngày đêm nặng cỏi lòng
Đông về nhớ bạn , Bạn biết không
 

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tácTop