Hà Nam cần mua ếch giống

  • Thread starter phạm văn tuy
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

phạm văn tuy

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phạm văn tuy
- Địa chỉ: Lý Nhân - Hà Nam
- Tel, Fax: 0972919331 ::: FaX
- email: boy_datthanh@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Qua nghi&ecirc;n cứu về con ếch va điều kiện trang trai nh&agrave; t&ocirc;i thấy ph&ugrave; hợp với ếch. T&ocirc;i ở H&agrave; Nam cần mua ếch giống về nu&ocirc;i. B&aacute;c n&agrave;o c&oacute; b&aacute;n xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SĐT: 0972919331</p><p>&nbsp;&nbsp; Rất mong được hợp t&aacute;c với mọi người.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top