HA NAM CHUYEN CUNG CAP DE MEN GIONG VA THU MUA DE THIT

  • Thread starter NGUYEN VAN THANH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYEN VAN THANH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYEN VAN THANH
- Địa chỉ: NHAN NGHIA LY NHAN HA NAM
- Tel, Fax: 0985277344 ::: FaX
- email: nguyen_thanh.2010@YAHOO.COM.vn
================================

chung toi dang co nhu cau thu mua mot so luong lon d&ecirc; men de cung cap trong nuoc vi vay chung toi dang trien khai chuong trinh tu van ky thuat nuoi de cung cap giong va thu mua san pham tron goi vay ca nhan nao co nhu cau nuoi de thi lien lac voi chun g toi dt 0985277344 hoi&nbsp; thanh<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top