Hà Nội - Bán dế mèn giống

Xuan Vu

_
Nông dân @
hi hi hôm nay nhiẹt độ tăng lên, nên con dế Hà Nội cũng phát triển theo rồi đấy
 


Bán Dế mèn giống

hi hi hôm nay nhiẹt độ tăng lên, nên con dế Hà Nội cũng phát triển theo rồi đấy

Với thời tiết ấm áp, nóng ẩm, Dế phát triển nhanh, nhiều người chào bán giống Dế. Khi mùa đống đến thì chẳng mấy người nuôi Dế thành công
 


Back
Top