[Hà Nội] Bán sắn thái lát khối lượng lớn

  • Thread starter tomeco
  • Ngày gửi
T

tomeco

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lựu
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX 0912853984
- email: casava.vn@gmail.com
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n b&aacute;n c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản. Đặc biệt l&agrave; nguồn h&agrave;ng sắn l&aacute;t. Với mạng lứoi thu mua rộng tr&ecirc;n to&agrave;n khu vựa ph&iacute;a bắc. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể cung cấp cho qu&yacute; kh&aacute;ch lương h&agrave;ng lớn v&agrave; ổn định.V&igrave; vậy nếu c&oacute; nhu cầu mua b&aacute;n sắn l&aacute;t h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i. tomeco : 0912853984 - 0913581478<br />hoặc Email:&nbsp;&nbsp;casava.vn@gmail.com</span>
 

Top