Hải Dương: bán cây cảnh

  • Thread starter thanh tung
  • Ngày gửi
T

thanh tung

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanh tung
- Địa chỉ: đọi 6 xạ sơn - quang trung - kinh môn - hải dương
- Tel, Fax: 0989.384.184
- email: thanhtung.vu6@gmail.com
================================

<p>Nh&agrave; vườn <strong>THANH T&Ugrave;NG</strong> xin kinh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch</p><p>Hiện nay nh&agrave; vườn ch&uacute;ng t&ocirc;i cần ban 1 căp c&acirc;y Xanh d&aacute;ng trực</p><p>&nbsp;khoảng tr&ecirc;n dưới 30 năm tuổi , tay c&agrave;nh đ&oacute;ng chuẩn</p><p>Ai co nhu cầu xin mời li&ecirc;n hệ theo d/c Vũ Thanh T&ugrave;ng</p><p>Đội 6- xạ sỏn-quang trung- kinh m&ocirc;n- hải dương</p><p>ĐT 0989.384.184</p><p>emai:thanhtung.vu6@gmail.com</p><p>&nbsp;</p>
 
V

vietseed

Lữ khách
#2
Chụp ảnh UP lên cho moi người xem đi chứ, mua bán không có ảnh thì làm gì được.
 

Quảng cáo

Top