Hạt cỏ Mulato II

  • Thread starter daiduong2008
  • Ngày gửi
D

daiduong2008

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM & DV Đại Dương
- Địa chỉ: P A1602, Tòa nhà 17 tầng A, Khu đô thị Cầu Diễn, Từ Liêm
- Tel, Fax: 04 3763 2738 ::: FaX 04 3763 2739
- email: daiduong2008@vnn.vn
================================

<p><strong>Đặc tinh sinh học:</strong> </p> <ul><li>C&acirc;y l&acirc;u năm , th&acirc;n bụi, rễ ch&ugrave;m</li><li>Ph&aacute;t triển tốt tr&ecirc;n đất tho&aacute;t nước , đất mầu mỡ v&agrave; c&oacute; pH =4,5-8,0, nhưng ph&aacute;t triển chậm tr&ecirc;n đất chua v&agrave; đất c&oacute; h&agrave;m lượng nh&ocirc;m di động cao. Ưa ẩm, ưa ph&acirc;n b&oacute;n, chịu hạn v&agrave; kh&ocirc;ng chịu &uacute;ng.</li><li>Ph&aacute;t triển tốt ở nhiệt độ: 18 -32<sup><font size="1">0</font></sup>C, ph&aacute;t triển k&eacute;m khi nhiệt độ dưới 15<sup><font size="1">0</font></sup>C</li><li>Đẻ nh&aacute;nh v&agrave; tạo thảm cỏ rất nhanh từ c&aacute;c đốt th&acirc;n s&aacute;t mặt đất</li><li>Năng suất&nbsp; : <strong>150 - 250</strong> tấn/ha/năm, tỷ lệ sử dụng &gt; 90%</li><li>Chất lượng : VCK: 17 - 21% ; CP : 11 - 15%</li></ul> <p><strong>Gieo trồng :</strong></p> <ul><li>Đất: c&agrave;y bừa kỹ v&agrave; nhặt sạch cỏ dại</li><li>Trồng bằng hạt: 10-12 kg/ha</li><li>Thời vụ gieo trồng: trồng v&agrave;o c&aacute;c th&aacute;ng m&ugrave;a mưa, tốt nhất l&agrave; từ th&aacute;ng 4- 6 h&agrave;ng năm</li><li>Kỹ thuật gieo trồng: trộn hạt giống với c&aacute;t v&agrave; ph&acirc;n b&oacute;n NPK trước khi gieo. gieo v&atilde;i băng tay</li><li>Sử dụng c&agrave;nh c&acirc;y(c&oacute; l&aacute;) k&eacute;o l&ecirc; tr&ecirc;n mặt luống để lấp hạt</li></ul> <p><strong>Thu hoạch :</strong></p> <p>Lứa đầu : 60 - 70 ng&agrave;y sau khi gieo hạt, lứa tiếp theo : 23 - 30 ng&agrave;y (m&ugrave;a mưa) v&agrave; 40 - 50 ng&agrave;y (m&ugrave;a kh&ocirc;)</p> <p>Cắt cao 20cm so với mắt đất, thu được 9-10 lứa /năm</p>
 


Cỏ này dùng nuôi các loại vật nuôi nào hợp nhất vậy bạn?có nuôi cá trắm cỏ và nuôi Thỏ dc không?
 
nuôi tốt.cỏ này ko biết mâ ở đâu nhỉ ai biết chi cho em với.giá cả như thế nào
rất mong được các anh,chị giúp đỡ
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top