HẠT QUẾ

  • Thread starter BAN QUẢN LÝ RỪNG/ LÊ KHẮC ĐẠI
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

BAN QUẢN LÝ RỪNG/ LÊ KHẮC ĐẠI

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BAN QUẢN LÝ RỪNG/ LÊ KHẮC ĐẠI
- Địa chỉ: E5/25 THÂN GIAO, THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG
- Tel, Fax: 0912 383210 ::: FaX
- email: lekhacdai@gmail.com
================================

<p>BAN QUẢ L&Yacute; RỪNG PH&Ograve;NG HỘ XIN GIỚI THIỆU QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG C&Oacute; NHU CẦU MUA HẠT GIỒNG QUẾ ĐỂ TRỒNG L&Agrave;M DƯỢC LIỆU, THUỐC...</p><p>XIN LI&Ecirc;N HỆ:</p><p>L&Ecirc; KHẮC ĐẠI</p><p>0912 383 219</p><p>MUA HẠT VỚI KHỐI LƯỢNG LỚN</p><p>THANKS <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top