HCM BÁN CÂY SƯA GIỐNG

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX 0908883844
- email: nguyenphuckbk@yahoo.com
================================

hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; cung cấp giống c&acirc;y SƯA L&Otilde;I ĐỎ với gi&aacute; ưu đ&atilde;i, ai c&oacute; nhu cầu mua hoặc t&igrave;m hiểu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ 0908883844 Gmail&nbsp;<a href="mailto:hoangdaickcn@gmail.com">hoangdaickcn@gmail.com</a> gặp a ĐẠI<br /><br />
 


Cây sưa trồng mấy năm thu hoạch được hả anh ,và tốc độ tăng trưởng thế nào ,nghe nói cây này sống trên ghềnh đá phải không anh ,còn trên đất bình thường thì sao?
 


Back
Top