Bán HCm cần bán hồ 60X30X35 full 8ly keo den

  • Thread starter xxbehamchoi
  • Ngày gửi
X

xxbehamchoi

Guest
#1
cần bán hồ 60x30x35 full 8ly keo đen KC dan ko trầy còn mới keng xè beng giá 400K

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7136%2F7044332983_4a4d93c12c_m.jpg&hash=15d62fa70cd57b9bd4be3b32e00465bd

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7102%2F7044332893_a429b03099_m.jpg&hash=ad0f68b49d2f68890bfa259227de6fe7

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5331%2F6898236302_98ba4e774b_m.jpg&hash=4d9f0c5d2664e8a24da57cbfdf582d74

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7068%2F6898236206_c0b64c0cae_m.jpg&hash=35eae18944aadbfef2c10fe6e0ccfe64


Tang TCN và Pelia nha

DT 01669122412
NGUyễn Thái Sơn Gò Vấp HCM
 

Đối tácTop