Bán HCM - Q11, Bán cá dĩa bồ câu đẻ, đang bắt cặp

zenden

Lữ khách
#1
Bán cá dĩa bồ câu

Cá cặp đẻ đậu (có 5 cặp) 500k/cặp

Cá đang bắt cặp (khoảng 30 con) 200k/con

Cá size 10 - 12 (khoảng 100 con) 150k/con

Ngoài ra còn có cá size 2, size 4.

Mua số lượng có giá tốt.

Vui lòng liên hệ 0909.148.158 gặp Lương

Hình cá


 

zenden

Lữ khách
#4
Bán cá dĩa bồ câu

Cá cặp đẻ đậu (có 5 cặp) 500k/cặp

Cá đang bắt cặp (khoảng 30 con) 200k/con

Cá size 10 - 12 (khoảng 100 con) 150k/con

Ngoài ra còn có cá size 2, size 4.

Mua số lượng có giá tốt.

Vui lòng liên hệ 0909.148.158 gặp Lương