HCM-Q12-Thanh lý đàn gà tre rặt 100%-Giá rẻ

  • Thread starter Kevin
  • Ngày gửi
K

Kevin

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Kevin
- Địa chỉ: Phan Van Hon, Q12
- Tel, Fax: 08 38830107 ::: FaX
- email:
================================

<p><strong><font color="#ff0000" size="5">- Do số lượng nu&ocirc;i nhiều, cần thanh l&yacute; đ&agrave;n g&agrave; tre rặt 100% - Gi&aacute; rẻ:<br /><br /></font><font size="4">1. G&agrave; trống: 450K</font></strong></p><p><strong><font size="4"><img src="http://i981.photobucket.com/albums/ae297/binhvt76/Ga%20tre/07042010184.jpg" border="0" /></font></strong></p><p><strong><font size="4">2. G&agrave; mẹ + 6 g&agrave; con: 350K<br /></font></strong></p><p><strong><font size="4"><img src="http://i981.photobucket.com/albums/ae297/binhvt76/Ga%20tre/25042010209.jpg" border="0" /></font></strong></p><p><font size="4">3. G&agrave; mẹ + 7 g&agrave; con: 400K<br /><img style="width: 1024px; height: 768px" height="768" src="http://i981.photobucket.com/albums/ae297/binhvt76/Ga%20tre/25042010208.jpg" width="1024" border="0" /></font></p><p><strong><font size="4">4. Đ&agrave;n g&agrave; con 3 th&aacute;ng tuổi (9 con): 300K/cặp<br /></font></strong></p><p><strong><font size="4"><img src="http://i981.photobucket.com/albums/ae297/binhvt76/Ga%20tre/07042010178.jpg" border="0" /><br /></font></strong></p><p><strong><font size="4"><font color="#0000ff">Li&ecirc;n hệ: B&aacute;c Ch&acirc;u; Add: 5/18 Phan Văn Hớn, P.T&acirc;n Thới Nhất, Q.12; Tel: <span class="skype_pnh_print_container">08 38830107</span></font></font></strong></p><p><strong><font size="4" /></strong></p><p><strong><font size="4" /></strong></p>
 


mình muốn trực tiếp đến xem gà,nếu mình mua hết thì giá cả có giảm không vậy bạn,alo mình sdt 0977932942 Toàn,nếu giảm giá mình sẽ mua hết số gà này.Rất vui dc hợp tác :bang::bang:
 
Ok! Rat cam on Ban quan tam, Ban cu den xem Ga, neu Ban mua het minh giam gia dac biet cho... Tks!
mình muốn trực tiếp đến xem gà,nếu mình mua hết thì giá cả có giảm không vậy bạn,alo mình sdt 0977932942 Toàn,nếu giảm giá mình sẽ mua hết số gà này.Rất vui dc hợp tác :bang::bang:
 


Back
Top