Bán hcm sài gòn bán chó husky mắt xanh thuần chủng 3 em 2đực 1cái

#1
  1. chó nhà đẻ chó cha chó mẹ tại nhà chó đã được 2 thang rưỡi chích ngừa 1 mũi sổ lãi 2 lần rồi giá cả gọi cho mình không nhận sms inbox nhé
    liên hệ ;; 0909 728 614 mr tuấn--------

up[nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

--------

 

Last edited:
#7
upkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

--------

upwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
 

Last edited:
Top