Bán hcm sài gòn bán chó husky mắt xanh thuần chủng 3 em 2đực 1cái

  • Thread starter anh_tuan_0806
  • Ngày gửi
A

anh_tuan_0806

Lữ khách
#1
  1. chó nhà đẻ chó cha chó mẹ tại nhà chó đã được 2 thang rưỡi chích ngừa 1 mũi sổ lãi 2 lần rồi giá cả gọi cho mình không nhận sms inbox nhé
    liên hệ ;; 0909 728 614 mr tuấn
    proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1165.photobucket.com%2Falbums%2Fq586%2Fanh_tuan_0806%2Fth_IMG_20121122_142154.jpg&hash=5a4284553f82f250fdfcc77e4d75305e

    proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1165.photobucket.com%2Falbums%2Fq586%2Fanh_tuan_0806%2Fth_IMG_20121122_142125.jpg&hash=bcb1dff290324fd7a67d8be2b2545ddd

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1165.photobucket.com%2Falbums%2Fq586%2Fanh_tuan_0806%2Fth_IMG_20121122_142115.jpg&hash=ed26ba2d039a4d28b9aca3d6ce7b782d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1165.photobucket.com%2Falbums%2Fq586%2Fanh_tuan_0806%2Fth_IMG_20121122_142100.jpg&hash=ecd210ee55d3ac76212c118a28914c47

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1165.photobucket.com%2Falbums%2Fq586%2Fanh_tuan_0806%2Fth_IMG_20121122_142053.jpg&hash=04ca4b246d71c9ce59657d338cffee3a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1165.photobucket.com%2Falbums%2Fq586%2Fanh_tuan_0806%2Fth_IMG_20121122_142043.jpg&hash=0f587e12e554a1acfa16552ece35f6b1


--------

up[nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

--------

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1165.photobucket.com%2Falbums%2Fq586%2Fanh_tuan_0806%2FIMG_20121122_142115.jpg&hash=e16b30d571c863d703f51f8cfe70dda7
 

Last edited:
A

anh_tuan_0806

Lữ khách
#7
upkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

--------

upwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
 
Last edited:

Đối tácTop