HCM_Gà rừng đá 1kg1 tuy nhỏ nhưng có võ

  • Thread starter tommyle
  • Ngày gửi
T

tommyle

Lữ khách
#1
Thành tích : Em nay da an 1 do^.
ga` lai rừng f2 , em nay` 1kg1 , siêng gáy , giọng gáy gắt , đá nhanh như tia chớp , lông hình củng rất đẹp . giá ra dj 850k (fix chuc đỉnh thụ nha ba` con) (bao anh em sổ luôn nha.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi288.photobucket.com%2Falbums%2Fll183%2Fskylove51%2FDSC01002.jpg%3Ft%3D1271668741&hash=86865a2f2ee012c12a7eed6ee489fb30


<TABLE class=ncode_imageresizer_warning id=ncode_imageresizer_warning_10 width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20></TD><TD class=td2 unselectable="on"></TD></TR></TBODY></TABLE>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi288.photobucket.com%2Falbums%2Fll183%2Fskylove51%2FDSC01003.jpg%3Ft%3D1271669069&hash=e7331816930bf88fadb952e4119e3ee0

<TABLE class=ncode_imageresizer_warning id=ncode_imageresizer_warning_11 width=600><TBODY><TR><TD class=td1 width=20></TD><TD class=td2 unselectable="on"></TD></TR></TBODY></TABLE>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi288.photobucket.com%2Falbums%2Fll183%2Fskylove51%2FDSC01006.jpg%3Ft%3D1271669309&hash=616310e5e49e9d91d42204d78fb0d6bc

DT : 0903151393
DC 38 nguyen xi p26 quan binh thanh tphcm
 

Đối tácTop