Hệ thống tưới,hệ thông phun sương siêu tiết kiệm,tự động hoàn toàn

  • Thread starter minh123
  • Ngày gửi
M

minh123

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: minh123
- Địa chỉ: Bình Dương
- Tel, Fax: 01684545044 ::: FaX ::: FaX
- email: minhh269@gmail.com
================================

<p><font size="3">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; c&ocirc;ng ty hoạt động nhiều nam trong linh vưc phun tưới.đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng những giảm được gi&aacute; th&agrave;nh ma con tiết kiệm trong qua trinh sử dụng.</font></p><table id="\&quot;table140\&quot;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td background="\&quot;images/bg_1.gif\&quot;"><font color="#080000"><strong>&nbsp;:: </strong><span /></font></td></tr></tbody><tbody><tr><td><p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><span /></p></td></tr></tbody><tbody><tr><td background="\&quot;images/bg_1.gif\&quot;"><font color="#080000"><strong>:: </strong><span /></font></td></tr></tbody><tbody><tr><td><p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">&nbsp;</p></td></tr></tbody><tbody><tr><td background="\&quot;images/bg_1.gif\&quot;"><font color="#080000"><strong>&nbsp;:: <span /></strong></font></td></tr></tbody><tbody><tr><td><span /></td></tr></tbody><tbody><tr><td background="\&quot;images/bg_1.gif\&quot;"><font color="#080000"><strong>:: </strong><span /></font></td></tr></tbody><tbody><tr><td><br />H&atilde;y dến với ch&uacute;ng t&ocirc;i ngay ,n&ecirc;u bạn đang thực sự cần đến ch&uacute;ng t&ocirc;i <p>&nbsp;</p><p><font size="3">hotline:01684545044</font></p><p><font size="3"><a href="http://agriviet.com/%22mailto:minhh269@gmail.com/%22">minhh269@gmail.com</a></font></p><p><font size="3"><a href="http://agriviet.com/%22http://www.thanhminhco.com//%22">www.thanhminhco.com</a></font></p><p><font size="3"><a href="http://agriviet.com/%22http://www.hethongphunsuong.com//%22">www.hethongphunsuong.com</a></font></p><p>&nbsp;</p></td></tr></tbody></table>
 

M

mimosao

Lữ khách
#2
em cũng đang định lắp, mà lắp 1000m vuông thì hết khoàng bao nhieu tiền vạy anh
 

Đối tác


Top