hiện tại ở chổ tôi có bán cá giống bống tượng,cá lóc đủ mọi kích cở .Liên hệ 0919267638

  • Thread starter luffy
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Châu Thành Đồng Tháp
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: thanhtu822@gmail.com
================================

Hiện tại ở chổ t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n c&aacute; giống bống tượng,c&aacute; l&oacute;c đủ mọi k&iacute;ch cở .Li&ecirc;n hệ <strong>0919267638</strong>
 
Back
Top