HN - Bán cá La Hán giá rẻ fix

  • Thread starter lexuschantrau
  • Ngày gửi
L

lexuschantrau

Lữ khách
#1
Chào cả nhà, sắp tết rùi ko có times chăm sóc nên em thanh lý cho anh em nào chăm sóc và chờ đợi tiếp. hy vọng mấy em nó gặp được người cs tốt và có duyên để bung hơn mình :(
- Em 1 đen xì, châu đanh sáng nét hơn anh nhiều ạ:H: 150k
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_121211_022.jpg&hash=73b0a758559e325c7c8349f611cdaada

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_121211_020.jpg&hash=c14d210df1510b133feea80417a3d840

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_121211_016.jpg&hash=dc75034e2cbfe78463749babd8c62d8f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_121211_015.jpg&hash=17cb927df03f9cc1e6561bdcd02f0b0a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_121211_011.jpg&hash=75d07a45aeb0c63255a3d6b0a165d501

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_121211_005-1.jpg&hash=5876311c8d29bec0caf6c738a1398190

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_121211_003-1.jpg&hash=1b5cf1fc734ba1fe5dd99e377649ca1d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_121211_005.jpg&hash=50794296ad1fc38f989b8e9868cc3bfe

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_121211_002.jpg&hash=e97ae29d0ee01df54c2a1596817e6ce8

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_121211_005.jpg&hash=50794296ad1fc38f989b8e9868cc3bfe

- Em 2 hơi đỏ 150k
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_121211_021.jpg&hash=66b37265c37f9ae02677226f4b8ed84e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_121211_013.jpg&hash=8ee5bb4f112000c2be2dd05ac51febcb

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_121211_010.jpg&hash=b483ecf92b9ee90c48bf65a660eb6961


Em 3 non nhất, bé nhất, nhú đầu cao nhất châu dang neo :D 250k
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_120711_0023.jpg&hash=5eb7e5686c526df31c98d3a33fcc298f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_120711_0021.jpg&hash=20360e644328b1ba535fa1c2da73522f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_120711_0011.jpg&hash=7b1c9df07838cb4e20ef377b54c63184

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_120711_010.jpg&hash=f71a24d8b53f0c47a45cce982db3195b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_120711_008.jpg&hash=965ef917ef598e615d54c4f76f9b02c7

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_120711_006.jpg&hash=7e7d4b957cb71ccd4ba4f017bd407df6

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_120711_002.jpg&hash=b069698466254d87bd29b47d98745cfa

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_120711_001.jpg&hash=444522807723ce90f3813cc804d7fd87

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1123.photobucket.com%2Falbums%2Fl546%2Flexuschantrau%2FCa%2520ban%2FPhoto_120711_0062.jpg&hash=4614e9ac5c9ff22165169e72faecadd4

Fix tặng kèm KLH 1 ngón nhú đầu, châu sáng hay em hồng két cho kè :D
Đã được 1 dia gọi là ngon bổ rẻ chưa ạ? :D:notworthy:
 

Đối tácTop