Bán HN - Cung Cấp Chó Hmong Cộc - Dingo - Bắc Hà Xù - Chó Lài - 20 - 06 - 2102

mami1981

Lữ khách
#1
Lên sàn những em đã đủ thời gian và chuyển vùng thành công

Dòng cho huyền thoại,chuyên dùng đi săn - Chó Lài.
Ở khu chuyển vùng chẳng có gì cho em ấy săn ngoài chuột cống.

5 tháng tuổi - 9kg - Cái

[video=youtube_share;5g73yXRL-7g]http://youtu.be/5g73yXRL-7g[/video]

Em Sói - 5 tháng tuổi - 9kg - Xù Khoang

Huyền đề kép - đốm lưỡi - Cái

[video=youtube_share;5ZrkZF0W7wE]http://youtu.be/5ZrkZF0W7wE[/video]

Em đen - 11 tháng tuổi - Huyền Đề Kép - Đốm Lưỡi - Đen Tuyền - Cái

[video=youtube_share;wIK1zExNT8U]http://youtu.be/wIK1zExNT8U[/video]

Em Xinh - 8 tháng tuổi - 19kg - Huyền Đề Kép - Đốm Lưỡi - Đực

[video=youtube_share;8oRd9xFdSdk]http://youtu.be/8oRd9xFdSdk[/video]

Em Nhót - 8 tháng tuổi - 18kg - Đực

[video=youtube_share;y81DPPAlyBo]http://youtu.be/y81DPPAlyBo[/video]

Em Lười - 2 tháng tuổi - 3kg - cùng bố mẹ với em Xinh - Đưc

[video=youtube_share;C_IgE04OUS8]http://youtu.be/C_IgE04OUS8[/video]

Em Cộc Vàng - 2 tháng tuổi - 4kg - Đực

[video=youtube_share;_s4P1WMfHog]http://youtu.be/_s4P1WMfHog[/video]

Em Lít - Dingo đen - 2 tháng tuổi - 4kg - Huyền Đề - Đực

[video=youtube_share;4h2Y1czMmY8]http://youtu.be/4h2Y1czMmY8[/video]

Em Xám - Dingo Xám - 2 tháng tuổi - 4kg

Bắt em này phải dùng lưới vì em ấy dữ quá

[video=youtube_share;8x1ck8UlH9U]http://youtu.be/8x1ck8UlH9U[/video]

Chi tiết các bác liên hệ 0982.569.568
 

Top