HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN VI SINH

  • Thread starter dongson2007
  • Ngày gửi
D

dongson2007

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Đông Sơn
- Địa chỉ: tp hcm
- Tel, Fax: 01673839045
- email: vodongson200729@yahoo.com
================================

CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CỐ VẤN KỸ THUẬT GI&Uacute;P C&Aacute;C BẠN TỰ SẢN XUẤT PH&Acirc;N VI SINH. RẤT TH&Iacute;CH HỢP CHO TRANG TRẠI CAO SU, C&Agrave; PH&Ecirc;. GI&Uacute;P C&Aacute;C B&Aacute;N TR&Aacute;NH MUA C&Aacute;C LOẠI PH&Acirc;N GIẢ TR&Ecirc;N THỊ TRƯỜNG. LH:01673839045 <br />
 

Đối tácTop