Hóa chất dùng trong chế biến thủy sản

  • Thread starter Hoàng Thanh Danh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Thanh Danh
- Địa chỉ: 289 Lũy Bán Bích Q.Tân Phú - HCM
- Tel, Fax: 08.3860.9856 ::: FaX 08.3973.1778
- email: food@phobinh.com.vn
================================

<p>C&ocirc;ng ty Phổ B&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại h&oacute;a chất sử dụng trong chế biến thủy hải sản. Đặc biệt l&agrave; c&aacute;c loại phụ gia gi&uacute;p tăng trọng, giữ độ ẩm gi&uacute;p cho sản phẩm, tươi l&acirc;u, bền m&agrave;u m&agrave; kh&ocirc;ng g&acirc;y độc hại cho người sd.</p><p>Sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i rất đa dạng về chủng loại:&nbsp;</p><p>* Nh&oacute;m sản phẩm h&oacute;a chất kh&ocirc;ng chứa Phosphate d&ugrave;ng trong thủy sản:&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NP Seapure, NP Seapure AD(kh&ocirc;ng chứa Sodium bicarbonate - NaHCO3): Sử dụng trong chế biến T&ocirc;m, c&aacute;</p><p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; NP CP Plus, NP CP plus SPL(kh&ocirc;ng chứa Sodium bicarbonate - NaHCO3): Sử dụng trong chế biến Mực &amp; bạch tuộc</p><p>* Nh&oacute;m SP h&oacute;a chất chứa Phosphate d&ugrave;ng cho thủy sản: Mix phosphate<br /></p><p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; MP Seaphos III: D&ugrave;ng trong chế biến C&aacute; &amp; t&ocirc;m hấp: th&iacute;ch hợp cho những thị trường y&ecirc;u cầu h&agrave;m lượng phosphate thấp ( &lt;35%)</p><p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; MP Seaphos VI: D&ugrave;ng cho chế biến c&aacute;: H&agrave;m lượng phosphate cao (&gt;55%)</p><p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; MP Seaphos plus: D&ugrave;ng trong chế biến t&ocirc;m tươi.&nbsp; H&agrave;m lượng phosphate cao (&gt;55%)</p><p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; MP Quickphos: D&ugrave;ng trong chế biến t&ocirc;m,c&aacute;, chả</p><p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; MP 001: D&ugrave;ng trong chế biến thịt vi&ecirc;n, c&aacute; vi&ecirc;n...</p><p>&nbsp;Nếu muốn biết th&ecirc;m chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ ph&ograve;ng kinh doanh cty Phổ B&igrave;nh:</p><p>ĐT: 08.3860.9856 / ext 115 gặp Danh hoặc li&ecirc;n hệ trực tiếp qua số đt: 0934.090.345 để được tư vấn v&agrave; trợ gi&uacute;p. </p><p>Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn </p><p>Ho&agrave;ng Thanh Danh</p><p>H/P: 0934.090.345</p><p>Email: food@phobinh.com.vn</p><p>Or: thanhdanh.85@gmail.com <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top