Hóa Chất Nuôi Trồng Và Chế Biến Thủy Sản

anhtai_9974

Phụ Gia & Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div>1 - Chlorine Nippon - Japan - 45kg/Drum</div><p>&nbsp;2 - Chlorine Aquafit - India - 45kg/drum &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0937 236 475</p><p>&nbsp; 3 - Proxitan 5:20, 12:20 - Thai Lan &nbsp;- 30kg/Drum &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nguyễn Anh T&agrave;i</p><p>&nbsp; &nbsp;4 - CaO - Hải Ph&ograve;ng - 50kg/bao</p><p>&nbsp; &nbsp; 5 - CaCo3 - Hải Ph&ograve;ng - 50kg/bao</p><p>6 - Thuốc t&iacute;m - China - 50kg/drum&nbsp;</p><p>&nbsp; 7 - TCCA 90% - Bột, hạt - China, Japan - 50kg/drum</p><p>&nbsp; &nbsp;8 - SDIC 60% min - China, Japan</p><p>&nbsp; &nbsp; 9 - Formal &nbsp; - &nbsp;Taiwan&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;10 - BKC 80% - China, USA, India - 200kg/phuy</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 11 - Yucca - USA - 200kg/phuy</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;12 - CUSO4 25% - TaiWan, Nga, Malay</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 13 - Las - Tico - 210kg/phuy</p><p>&nbsp;.............v&agrave; một số h&aacute;o chất kh&aacute;c..........</p><p>&nbsp;H&oacute;a chất ng&agrave;nh chế biến:</p><p>&nbsp;1 - Bột l&ograve;ng trắng trứng</p><p>&nbsp; 2 - Non Phosphate &amp; Mix phosphat</p><p>&nbsp; &nbsp;3 - Surimix -...d&ugrave;ng sản xuất Surimi</p><p>&nbsp; &nbsp; 4 - Chất tạo độ Gel, nhớt - USA</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Kinh Doanh Hóa Chất / 0937 236 475
- Địa chỉ: 273/28 Bàu cát, P12, Q. Tân Bình, Tp.HCM
- Điện thoại: 0937 236 475 / Nguy� - Fax:
- email: anh_tai9974@yahoo.com