Hóa chất trong thức ăn gia súc

  • Thread starter kienduc
  • Ngày gửi
K

kienduc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Cổ Phần Quốc Thăng
- Địa chỉ: R4- Hưng Phước 3 PMH Q.7 Tp. Hcm
- Tel, Fax: 08- 5410 2431 ::: FaX 08- 5410 2430
- email: kienduc.sales@cpquocthang.com; kienduc.sales@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i nh&agrave; nhập khẩu &amp; chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c sản phẩm như CuSO4, FeSO4, ZnO, Sodium Bicarbonate, m&agrave;u Tartrazine, Sunset Yellow, Ponceau 4R, Amaranth...... L&agrave; nhập khẩu trực tiếp n&ecirc;n C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng về chất lượng, số lượng cũng như thời gian giao h&agrave;ng ngắn nhất.</p><p>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để biết th&ecirc;m chi tiết:</p><p>0908 699 333 Đức</p><p>Email: <a href="mailto:kienduc.sales@cpquocthang.com">kienduc.sales@cpquocthang.com</a>;&nbsp; <a href="mailto:kienduc.sales@gmail.com">kienduc.sales@gmail.com</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top