Hoa Lily, hoa Thuy tien

  • Thread starter Nguyen Anh Tuan
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyen Anh Tuan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Anh Tuan
- Địa chỉ: Vinh Yen - Vinh Phuc
- Tel, Fax: 0906201789
- Email: nguyenanhtuannnvp@gmail.com
================================

Cung cap hoa Lily, hoa Thuy tien so luong lon cho thị truong hoa tet nam 2009. Chat luong hoa dep, gia canh tranh> Don vị, ca nhan quan tam vui long lien he dat hang truoc
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top