HOA PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2010

  • Thread starter CÔNG TY ĐẠI THẮNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CÔNG TY ĐẠI THẮNG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY ĐẠI THẮNG
- Địa chỉ: TP BẮC NINH
- Tel, Fax: 0904 620 610 - 0904 030 070
- email: daithang203@gmail.com
================================

<p>CUNG CẤP HOA LILY V&Agrave; HOA LAY ƠN SỐ LƯỢNG LỚN. AI C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ:</p><p>ĐT: 0904 030 070 - 0904 620 610</p><p>EMAIL: <a href="mailto:daithang203@gmail.com">daithang203@gmail.com</a></p><p>RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ HỢP T&Aacute;C./.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top