Hỏi tên hoa lan.

  • Thread starter binh26
  • Ngày gửi
Tôi mới tập chơi, sưu tầm được mấy giống lan mà chưa biết tên. Xin hỏi tên giống lan này:
 Quảng cáoTop