Hỏi về hội chăn nuôi gà?

Vô Tình Kẻ

Thành viên rất tích cực
#1
Thưa các bác!

Em muốn hỏi là hội nuôi gà của mình bây giờ đang hoạt động như thế nào? Điều kiện ra nhập hội, điều lệ hội, hội phí ra sao?

Khi vào diễn đàn thấy hội em rất mừng nhưng ít thấy thông tin về hoạt động của hội quá. Bản thân ngành chăn nuôi gà của mình hiện nay có nhiều nút thắt quá. Nhưng nếu để từng người nuôi gà đi gỡ thì không gỡ được, nó cần sự hợp sức tháo gỡ của rất nhiều người. Để được như vậy thì phải có 1 cái hội để tập hợp bà con, có kinh phí và con người để duy trì hoạt động. Và cần những con người có hiểu biết và có tầm nhìn lãnh đạo nữa.

Bây giờ em muốn vào hội thì phải làm thế nào? Mong các bác cho em biết!
 

hoangson121vx

_
Nông dân @
#2
Thưa các bác!

Em muốn hỏi là hội nuôi gà của mình bây giờ đang hoạt động như thế nào? Điều kiện ra nhập hội, điều lệ hội, hội phí ra sao?

Khi vào diễn đàn thấy hội em rất mừng nhưng ít thấy thông tin về hoạt động của hội quá. Bản thân ngành chăn nuôi gà của mình hiện nay có nhiều nút thắt quá. Nhưng nếu để từng người nuôi gà đi gỡ thì không gỡ được, nó cần sự hợp sức tháo gỡ của rất nhiều người. Để được như vậy thì phải có 1 cái hội để tập hợp bà con, có kinh phí và con người để duy trì hoạt động. Và cần những con người có hiểu biết và có tầm nhìn lãnh đạo nữa.

Bây giờ em muốn vào hội thì phải làm thế nào? Mong các bác cho em biết!
Hội này bất hợp pháp nên hết hoạt động rồi. Muốn vào hội thì chỉ có cách đi lập hội mới. Nộp hồ sơ xin Càng và Nhà Nghỉ để lập hội. Sau khi có hội thì mới nộp đơn xin vào hội được.:D:D Còn muốn tham gia hội mà không cần xin phép Cảng và Nhà Nghỉ thì xin mời gia nhập Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Lệ phí 100000000:D
 

Vô Tình Kẻ

Thành viên rất tích cực
#3
Hội nuôi gà không xin phép cảng và nhà nghỉ hả bác? Hay là xin phép nhưng không cho phép hoạt động?
 

Vô Tình Kẻ

Thành viên rất tích cực
#5
Nếu đọc các văn bản pháp luật về thành lập hội (nhất là hội ngành nghề) thì em thấy thủ tục nó cũng không có lằng nhằng lắm. Hơn nữa bây giờ các văn phòng luật sư nó cũng có dịch vụ thành lập hội thuê rồi. Vậy mà tại sao các bác y không làm nhỉ? Chứ không có tư cách pháp nhân và con dấu thì làm ăn được gì?