HỢP ĐỒNG ƯƠM SƯA 600Đ/1CÂY

langanhke

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lăng Anh Kế
- Địa chỉ: Khu 3 Làng Chanh xã Tam Quan-Tam Đảo-Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: 0984 635 735 ::: FaX
- email: langanhgroup@yahoo.com
================================

<strong><font size="2">Vườn ươm ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận k&yacute; hợp đồng ươm c&acirc;y Sưa giống vụ 2010-2011 cho c&aacute;c cơ sở sx kinh doanh c&acirc;y giống tr&ecirc;n to&agrave;n quốc&nbsp;hoặc cho c&aacute;c tổ chức c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; dự &aacute;n trồng rừng. Gi&aacute; hợp đồng c&oacute; thể thỏa thuận t&ugrave;y thuộc v&agrave;o th&aacute;ng tuổi hoặc k&iacute;ch thước của c&acirc;y(600Đ/1 C&Acirc;Y,C&Acirc;Y CAO 10Cm).Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết về chất lượng cũng như c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn kỹ thuật của c&acirc;y phải đạt y&ecirc;u cầu do b&ecirc;n đặt h&agrave;ng đưa ra.</font></strong><p><strong><font size="2">Xin qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sớm li&ecirc;n hệ cho ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;để&nbsp;c&ugrave;ng&nbsp;họp b&agrave;n cụ thể v&agrave;&nbsp; k&yacute; kết hợp đồng.<br /></font></strong></p><p><strong><font size="2">Đ/c: Lăng Anh Kế khu 3 L&agrave;ng Chanh x&atilde; Tam Quan-Tam&nbsp;Đảo-Vĩnh Ph&uacute;c</font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT:0984 635 735&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0917 171 684 </font></strong></p><p><strong><font size="2">Email:langanhgroup@yahoo.com</font>&nbsp;&nbsp; </strong></p><br /> <br />
 

N

nongdan21

Guest
#2
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lăng Anh Kế
- Địa chỉ: Khu 3 Làng Chanh xã Tam Quan-Tam Đảo-Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: 0984 635 735 ::: FaX
- email: langanhgroup@yahoo.com
================================


Vườn ươm chúng tôi nhận ký hợp đồng ươm cây Sưa giống vụ 2010-2011 cho các cơ sở sx kinh doanh cây giống trên toàn quốc hoặc cho các tổ chức cá nhân có dự án trồng rừng. Giá hợp đồng có thể thỏa thuận tùy thuộc vào tháng tuổi hoặc kích thước của cây(600Đ/1 CÂY,CÂY CAO 10Cm).Chúng tôi cam kết về chất lượng cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật của cây phải đạt yêu cầu do bên đặt hàng đưa ra.Xin quý khách hàng sớm liên hệ cho chúng tôi để cùng họp bàn cụ thể và ký kết hợp đồng.

Đ/c: Lăng Anh Kế khu 3 Làng Chanh xã Tam Quan-Tam Đảo-Vĩnh Phúc
ĐT:0984 635 735 - 0917 171 684
Email:langanhgroup@yahoo.com
Tôi cần hợp đồng ươm 5 vạn cây nhưng tôi sẽ chuyển làm 2 đợt ?
 
T

thanhyensao

Guest
#3
Chào các bác, em là thành viên mới nên rất cần sự giúp đỡ. Em rất muốn trồng cây sưa vậy cho em hởi em diện tích của rẫy em khoảng 2 hecta( đất hơi dốc và co đá) thì cần khoảng bao nhiêu cây? Nếu em đặt cây giống ở chỗ bác trong tháng 10 này thì khi nào bác giao cây cho em? Bác vui long cho em biết giá( bao vận chuyển luôn nghe bác, em ở Cẩm Mỹ- Đồng Nai) có gì bác email cho em nhé, cảm ơn nhiều.
 

langanhke

Lữ khách
#4
Chào bác !
Rất sẵn lòng nếu em giúp được j cho bác. Bác cứ trồng cây cách cây 1.5m hàng cách hàng 1.5m để cây phát triển vươn cao và thẳng(ko để nhiều cành, tán).Cây trồng 3 năm (chăm sóc tốt và để 1 thân) có đường kính gốc từ 10cm trở lên, bác có thể tỉa bán cây công trình( giá thời điểm hiện nay cũng tiền triệu 1 cây).Như vậy bác có 2 ha bác có thể trồng từ 7000 đến 8000 cây.Giá cây Sưa giống phụ thuộc từng thời điểm và theo kích thước cây nữa. Nếu chi tiết hơn bác cứ alo cho em, em luôn sẵn lòng.
 
Top