huyên cung cấp các loại thức ăn cho gia cầm, gia súc và thủy sảnn

  • Thread starter Trần Phong Quang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Phong Quang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Phong Quang
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: 0975882603 ::: FaX
- email: daksaint169@yahoo.com.vn
================================

<div><br /></div><div><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td bgcolor="#FFFFFF" style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; width: 100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; width: 100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#111111" width="100%" bgcolor="#FFFFFF" style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><td class="titleDangTin" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma; font-size: 10pt; color: #ff9900; font-weight: bold; width: 100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#111111" width="100%" style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><td class="titleLogged" align="right" valign="top" style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial; font-size: 8pt; color: #808080; width: 100%">&nbsp;[<a class="navItemLink" style="text-decoration: none; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-family: Verdana, Tahoma, Arial; font-size: 8pt; color: #0000ff" href="http://muabanraovat.com/thoat-khoi-quan-tri.html">Logout</a>]</td></tr><tr><td align="left" style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; width: 100%">&nbsp;<span class="titleNew" style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial; font-size: 10pt; color: #008000; font-weight: bold">Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại thức ăn cho gia cầm</span></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; width: 100%; height: 13px"><div align="right"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#111111" width="99%" style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><td class="navItemMain" align="left" style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 9pt; color: #000000; width: 100%; height: 15px">&nbsp;Cung cấp c&aacute;c loại bột c&aacute; (55% dam) , bột m&igrave;, m&igrave; l&aacute;t, x&aacute;c c&aacute; kh&ocirc;,.... cho c&aacute;c loại gia s&uacute;c, gia cầm. Giao h&agrave;ng tận nơi v&agrave; số lượng lớn cho c&aacute;c trang trại, c&aacute;c khu chăn nu&ocirc;i va c&aacute;c c&ocirc;ng ti sản xuất thức ăn gia s&uacute;c. Nguồn h&agrave;ng dồi d&agrave;o v&agrave; đảm bảo chất lượng. Gi&aacute; cả đ&uacute;ng theo gi&aacute; thị trường. Cần t&igrave;m đối t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i với gi&aacute; ưu đ&atilde;i.<br />ĐTDĐ: 0975882603 v&agrave; 0938453484 gặp anh Quang.<br /><img alt="Bột c&aacute;" vspace="19" src="http://chonongnghiep.com/upload/img_product/20097281448444465.jpg" border="0" />&nbsp;&nbsp;<img alt="m&igrave; l&aacute;t" vspace="-12" src="http://timsanpham.com/images/pictures/170070_02_mua-san-lat-kho-va-tuoi-mi-lat-tuoi-va-kho.jpg" border="0" /><img alt="Bột m&igrave;" src="http://xinhxinh.com.vn/UserFiles/Image/CTV/Giai%20Tri/2010/thang4/10/2010410211841-khu-vet-ban-tren-san-bep-bang-bot-mi-1.jpg" border="0" />&nbsp;<img alt="M&igrave; cục" src="http://www./raovat_pictures/1l/larger_soh1301992379.jpg" border="0" /><br /></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></span></div>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận