Kali tan nhanh - K2SO4 - SOP - SOLUPOTASSE

  • Thread starter duongbaotran
  • Ngày gửi
D

duongbaotran

Guest
#1
<p class="p_first" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 0px 0px 16px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: medium">Kali tan nhanh - K2SO4 - SOP - SOLUPOTASSE</span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">*&nbsp;<strong>Xuất xứ</strong>: EU, Bỉ</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><strong>* Bao b&igrave;:&nbsp;</strong>bao PE 25kg</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: medium">* Th&agrave;nh phần:</span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- K2O: 54%</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- S: 18%</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: medium">* C&ocirc;ng dụng:</span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- Tăng đậu tr&aacute;i, chống rụng tr&aacute;i non.</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- Tăng trọng lượng v&agrave; chất lượng tr&aacute;i, tăng độ đường, hương vị, m&agrave;u sắc đẹp, l&agrave;m chắc hạt.</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- Tăng khả năng chống chịu hạn v&agrave; s&acirc;u bệnh.</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- Hạn chế hiện tượng rỉ sắt, đốm l&aacute;, nấm hồng, phấn trắng, nhện hại c&acirc;y.</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- Bổ sung thiếu hụt Kali cho c&acirc;y trồng.</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: King Elong
- Địa chỉ: 280 Bùi Hữu Nghĩa, P. 2, Q. Bình Thạnh
- Điện thoại: 0949805890 - Fax:
- email: agrilifevn@gmail.com
 

Top