Kế hoạch nuôi heo mọi (Heo tôc).

  • Thread starter Anh Thịnh - Hố Nai, Biên Hòa
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

Anh Thịnh - Hố Nai, Biên Hòa

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Thịnh - Hố Nai, Biên Hòa
- Địa chỉ: 19/32 khu phố 5, hố nai, Biên Hòa, Đồng Nai
- Tel, Fax: 0906 3000 66
- email:
================================

<p>T&ocirc;i l&agrave; Thịnh, hiện t&ocirc;i đang nu&ocirc;i heo mọi (Heo tộc), khoảng 30 con n&aacute;i giống (15 ~ 25 kg/con) v&agrave; 10 con heo mọi (Heo tộc) sinh sản. Nhưng t&ocirc;i rất ph&acirc;n v&acirc;n l&agrave; kh&ocirc;ng biết đầu ra cho loại heo n&agrave;y c&oacute; ổn định kh&ocirc;ng?. Theo t&ocirc;i biết hiện tại đầu ra cho heo rừng lai tương đối hẹp, &iacute;t s&ocirc;i động v&agrave; kh&oacute; b&aacute;n hơn trước. N&ecirc;n t&ocirc;i đ&atilde; chuyển sang nu&ocirc;i heo mọi (Heo tộc). Kh&ocirc;ng biết nhu cầu thịt heo n&agrave;y c&oacute; tốt v&agrave; bền vững kh&ocirc;ng?. Rất mong c&aacute;c anh chị tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n cho &yacute; kiến.</p><p>Xin c&aacute;m ơn v&agrave; mong nhận được &yacute; kiến từ c&aacute;c anh chị.</p><p>Anh Thịnh - Bi&ecirc;n H&ograve;a</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top