Keo Lai Giâm Hom

  • Thread starter Đặng Ngọc SÆ¡n
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

Đặng Ngọc Sơn

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Ngọc Sơn
- Địa chỉ: số nhà 822 Ấp Quảng Phát, Xã Quảng Tiến, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
- Tel, Fax: 0907282960
- email: cry_on_my_shoulder_2509@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="2">Vườn Ươm<span style="color: #ff0000"><strong> : NGỌC SƠN </strong></span></font></p> <p><font size="2">Hiện nay vườn ươm <strong><span style="color: #ff0000">NGỌC SƠN</span></strong> c&oacute; chủng loại keo lai gi&acirc;m hom</font></p> <p><font size="2">Đạt y&ecirc;u cầu để xuất vườn_ h&oacute;a đơn kinh doanh, nguồn gốc r&otilde; r&agrave;ng.</font></p> <p><font size="2">Qu&yacute; kh&aacute;ch </font><font size="2"><strong>quan t&acirc;m </strong>v&agrave; c&oacute; </font><font size="2">nhu cầ<strong>u </strong>mua c&acirc;y giống keo lai</font></p> <p><font size="2">Xin li&ecirc;n hệ sdt :<strong>0907 282 960</strong> or <em>0933 728 954</em> để c&oacute; những trao đổi cần thiết</font></p> <p><font size="2">Địa chỉ :số Nh&agrave; 822 Ấp Quảng Ph&aacute;t, x&atilde; Quảng Tiến, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai</font></p><p>cell phone : 0907282960</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; : 0613 924 078 <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top