kho khăn khi nuôi lơn gột

  • Thread starter nông dân vượt khó
  • Ngày gửi
lợn nhà minh moi khi ăn mạnh giơ ăn giảm va hay ngủ
moi ng cho lợn ăn có bổ xung gi cho lợn ăn mạnh ko
va cách phòng ngừa các bệnh về lợn ...
cho mình biết đc ko mình cảm ơn nhiều
 


Back
Top