Bán Khoáng tạt MgCl2.6H2O - Magie Chlorua


Công ty TNHH TM&DV DYLAN cung cấp đa dạng các mặt hàng nguyên liệu dùng trong Nuôi trồng Thủy sản. Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng danh mục nguyên liệu của công ty. Kính chúc quý khách hàng luôn có những vụ mùa bội thu!
DANH MỤC SẢN PHẨM:
I - NHÓM MEN VI SINH XỬ LÝ
1. Chế phẩm sinh học EM gốc
2. MVS xử lý đáy dạng viên Pro-B Talet
3. MVS xử lý đáy dạng viên Bio-B
4. MVS xử lý đáy – nước Probio-Sol
5. MVS xử lý đáy Zym Pond
6. MVS gây màu nước Biosac
7. Enzyme xử lý nước Texzyme ARC
8. Enzyme khử phèn Texzyme ARC
9. Enzyme xử lý nước Neobates
10. Enzyme xử lý nước Microbate L
11. MVS xử lý đáy Supper Decom
12. MVS xử lý đáy Micro Pluss

II - NHÓM YUCCA
1. Yucca bột
2. Yucca nước

III - NHÓM DINH DƯỠNG
1. Siêu nấm men Actisaf
2. MVS đừng ruột Probiotic
3. MVS đậm đặc Aqua Pro
4. MVS SEED
5. Siêu tăng trọng Nutri Peptide
6. Tăng trọng DPS
7. Enzyme tăng trọng Biozyme
8. Acid hữu cơ Aquaform
9. Betaglucan
10. Vitamin C
11. Acid Citric
12. Khoáng cho ăn Aminox Aqua
13. Thảo dược trị phân trắng Sotech
14. Thảo dược dạng nước Best Ga
15. Men cho ăn dạng nước Biopro
16. Bổ gan Regamix
17. Sorbitol
18. Trị ký sinh

IV - NHÓM KHOÁNG - HÓA CHẤT
1. Trợ lắng
1a. Accofloc
1b. KMR
1c. PAC
2. EDTA
2a. EDTA Hà Lan
2b. EDTA Nhật
2c. EDTA Đức
3. Oxy viên / Oxy bột (Sodium Percarbonate)
4. Soda (Nâng kiềm)
4a. Soda lạnh (Sodium Bicarbonate)
4b. Soda nóng (Sodium Carbonate)
4c. Bicar Food
4d. NaOH (Xút vảy)
5. Sodium Thio Sulphate
6. Than hoạt tính
7. CuSO4 (Đồng Sulphate)
8. Khoáng tổng hợp Azomite
9. Khoáng tổng hợp Mix DCP
10. CaHPO4
11. MgSO4.1H2O
12. MgSO4.7H2O
13. MgCl2.6H2O
14. CaCl2.2H2O
15. KCl
16. Đồng hữu cơ ECO BAC
17. Xử lý nhớt bạt Oxalic Acid
18. Trị nấm Pronopol
19. Oxy già - H2O2

V - NHÓM HÓA CHẤT DIỆT KHUẨN
1. PVP Iodine
2. TCCA
3. BKC
4. Thuốc tím
5. Wirkon
6. Chlorine
7. Protectol
8. Chloramin B
9. DBNPA
Liên hệ: 0915792526 (Vân)
 
Địa chỉ
Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại
0915792526

Quảng cáo

Top