Không hiểu về Vacxin Newcastle

  • Thread starter Minh1989
  • Ngày gửi
Tại sao Vacxin Newcastle nó có quá nhiều loại vậy các bác, ví vụ như lasota, chủng M, chủng F. Mình mới tập tành nên không hiểu mong các bạn chỉ giáo ạ!
 Đỗ Minh Thiện

Đỗ Minh Thiện

zalo 0987 220 320
Nông dân @
F dành cho gà mới nở với nhược độc yếu
Lasota gà 2 tuần với nhược độc trung bình
chủng M dành cho gà từ 2 tháng tuổi trở lên với nhược độc cao
 

Quảng cáoTop