Không người chăm sóc, Cần bán rẻ bầy heo rừng giống

  • Thread starter nam linh
  • Ngày gửi
N

nam linh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Linh
- Địa chỉ: Long thành - Đồng nai
- Tel, Fax: 0909710151::: FaX
- email: linhnguyeduc@yahoo.com
================================

<p>Ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c,</p><p>&nbsp;T&ocirc;i đang cần b&aacute;n bầy heo rừng giống, do đi l&agrave;m xa, kh&ocirc;ng ai chăm s&oacute;c. Vậy anh/ chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ tr&ecirc;n.</p><p>&nbsp;Số lượng như sau: 01 con đực giống ( 60kg), 02 con n&aacute;i vừa t&aacute;ch bầy chuẩn bị l&ecirc;n gống, 03 heo n&aacute;i hậu bị (20 kg/ con), 10 heo con. Gi&aacute; chỉ 40tr.</p><p>&nbsp;</p>
 


Up cho ngay moi. Xin loi cac bac, quen khong ghi dia chi, may bac o xa qua hoi mua ma khong van chuyen duoc. Dia chi: xa Long Phước, Long thành, Đồng nai. Ai quan tâm xin alo so 0909710151.
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top