KIẾN THIẾT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CAO SU, RẺ VÀ HIỆU QUẢ!

  • Thread starter ctymiendong
  • Ngày gửi
C

ctymiendong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cty miendong
- Địa chỉ: 108 Nguyễn Thị Minh Khai, đồng Xoài, Bình Phước
- Tel, Fax: 06513888772 ::: FaX 06573888773
- email: thanhsonex@yahoo.com.vn
================================

<p>C&Ocirc;NG TY N&Ocirc;NG NGHIỆP MIỀN Đ&Ocirc;NG CHUY&Ecirc;N NHẬN TRỒNG V&Agrave; CHĂM S&Oacute;C C&Acirc;Y CAO SU THEO Y&Ecirc;U C&Acirc;U CỦA KH&Aacute;CH H&Agrave;NG. C&Ocirc;NG TY LU&Ocirc;N BẢO ĐẢM UY T&Iacute;N V&Agrave; T&Iacute;NH HIỆU QUẢ CỦA C&Ocirc;NG VIỆC, ĐẶC BIỆT L&Agrave; GI&Aacute; CẢ RẺ&nbsp;M&Agrave; LẠI CHO HIỆU QUẢ CAO!</p><p>AI C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ: </p><p>Điện thoại: 06513888772, 0975749142 gặp Sơn hoặc y&ecirc;u cầu gặp đại diện Cty N&ocirc;ng Nghiệp Miền Đ&ocirc;ng.</p><p>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</p>
 
Back
Top